Uusi vaihteisto yläilmoissa – hyvät kokemukset pilottiprojektista

Iiläinen JBE Service oli mukana Hyundain pilottiprojektissa, jossa Haminassa sijaitsevaan tuulivoimalaan vaihdettiin vaihdelaatikko ensimmäistä kertaa maailmassa yläilmoissa up-tower-tyylillä ilman, että konehuonetta laskettiin maahan pääkomponentin vaihtoa varten. Suomalaisyrityksellä on osaamista poikkeuksellisen vaativien töiden tekoon – ja osaamisella onkin paljon kysyntää ympäri maailmaa.

Tuulivoimatuotanto - Julkaistu: 23.1.2020 - Teksti: Jonna Olkoniemi, JBE Service Oy & Timo Annola, Puhuri Oy. Kuva: Timo Annola, Puhuri Oy

Noin vuosi sitten JBE Service Oy sai erityisen mielenkiintoisen yhteydenoton, kun Puhurin Timo Annola lähestyi yritystä pilottiprojektin merkeissä. Haminassa sijaitsevaan Hyundain HQ2000-tyypin voimalaan oli tarkoitus vaihtaa vaihdelaatikko niin sanotulla up-tower-tyylillä, jossa työ suoritetaan ylhäällä konehuoneessa siten, ettei konehuonetta lasketa ollenkaan alas. Tämä tulisi olemaan ensimmäinen kerta maailmassa, kun vaihteenvaihto suoritetaan tällä tyylillä juuri kyseisen tyypin voimalaan. Tapahtumaketjua seurasi työmaakäynti voimalalle Haminaan yhdessä asiakkaan kanssa ja suunnitelman huolellinen läpikäynti, joista vakuuttuneena JBE Service otti mielenkiintoisen projektin mielellään hoitaakseen.

Poikkeuksellisen tästä projektista tekee erityisesti vaihdelaatikon nosto, sillä vaihteiston painopisteen vuoksi nostaminen on haasteellista ja vaihteistoa joudutaan tasapainottamaan erillisillä painoilla. ”Tässä vaihtotavassa on mittavat hyödyt, vaikka on omat haasteensakin. Voimalan seisokkiaika sekä nosturikustannukset jäävät alle puoleen verrattuna Hyundain käyttämään vaihteenvaihtotapaan, jossa konehuone lasketaan alas”, taustoittaa JBE Servicen toimitusjohtaja Jarmo Berg.

Projektin alussa valmistelevia töitä suoritettiin viiden asentajan voimin kaksi päivää. Ensimmäiseksi alas nostettiin 54 000 kg painava roottori, kokonaisuutena lavat paikoillaan. ”Tällainen nosto luokitellaan vaativaksi nostoksi, koska joudutaan käyttämään kahta erillistä nosturia ja suuren tuulipinta-alan takia tarvittiin kuuden tunnin nostoikkuna. Se tarkoittaa alle 7m/s puhaltavaa tuulta”, kertoo Berg. Nostotöissä päänosturina toimi Pekkaniskan Liebherr LR 1600 -telanosturi, jonka maksimi nostokyky on peräti 600 000 kg sekä apunosturina Liebherr LTM 1200 – 5.1 mobiilinosturi, jonka senkin nostokyky on 200 000 kg.

”Seuraavaksi alas nostettiin pienempiä komponentteja, kuten jäähdyttimet, ilmanohjaimet ja kattopalat, minkä jälkeen alas saatiin nostettua 30 000 kg painava vaurioitunut vaihteisto. Tämän jälkeen uusi vaihteisto nostettiin vaurioituneen tilalle, suoritettiin loppuvarustelun nostot ja nostettiin vielä roottori takaisin paikalleen. Lopuksi voimalalle suoritettiin käyttöönotto ja koeajo, joiden tarkoituksena oli varmistaa voimalan moitteeton toimivuus”, selostaa Berg työn kulkua.

”Pilottiprojektin vaativuus huomioon ottaen työ meni suunnitelman mukaan, lukuun ottamatta muutamaa tuulipäivää, jotka estivät nostotyöt alkuperäisessä aikataulussa. Mutta tuulipäiville ei mitään voi, kun lähtökohtaisesti tuulipuistot ovat aina varsin tuulisia paikkoja. Puhurin, Suomen Voiman ja Hyundain kanssa oli mutkatonta ja mukavaa tehdä yhteistyötä”, Berg summaa projektia tyytyväisenä.

Tyytyväinen JBE Servicen suoritukseen oli myös Puhurin Timo Annola: ”Tykkään JBE:n toiminnassa erityisesti siitä, että he pystyvät hoitamaan projektit kokonaisvaltaisesti. Tällaisissa pilottiprojekteissa tulee helposti vastaan yllätyksiä, joihin ei ole osattu ennakolta varautua. Mikäli matkalle sattuu mutkia, JBE hoitaa ne aina lähtökohtaisesti itse ja asiakasta lähestytään ratkaisuehdotusten kanssa. He ovat hyvin ammattitaitoista porukkaa, voi olla luottavaisin mielin”, Annola kertoo.

JBE Service on erikoistunut megawattiluokan tuulivoimaloiden huoltoihin ja asennuksiin. Haastavia projekteja tehdään ympäri maailmaa. Työntekijöiltä ja tiimeiltä vaaditaan erityisesti hyvää fyysistä kuntoa, pitkänjänteisyyttä, ongelmanratkaisukykyä ja joustavuutta. Pitkillä työreissuilla hyvä ryhmähenki on keskeisessä asemassa. ”Kun ollaan tiiviisti yhdessä pitkiä aikoja, on tärkeää, että kaikki tulevat hyvin toimeen keskenään. Olemme kiitollisia, että meillä on kasassa niin mahtava työporukka. Olemme hitsautuneet tiiviiksi ryhmäksi ja kaikki puhaltavat yhteen hiileen”, toteaa puolestaan JBE Servicen Jonna Olkoniemi.

”Pitkät reissut vaativat työntekijöiltä joustavuutta ja sopeutuvuutta. Työkohteiden sijainnit vaihtelevat paljonkin, sillä välillä työskennellään koti-Suomessa ja välillä kaukana kotoa Etelä-Euroopassa. Toisinaan taas projektit saattavat venyä esimerkiksi sääolosuhteiden vuoksi, minkä takia työreissut saattavat olla odotettua pidempiä. Oman mausteensa työhön tuo myös se, että asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat eri maista, eri kulttuureista ja puhuvat eri kieliä. Työympäristö yhteistyökumppaneineen voi vaihdella siis paljonkin, mikä on erityisesti tämän työn rikkaus”, summaa Olkoniemi.

”Kommunikointi on avainasemassa, jotta projekti saadaan vietyä alusta loppuun sujuvasti. Meillä projektipäällikkö työskentelee pääsääntöisesti Suomesta toimistolta käsin ja tekee tiivistä yhteistyötä työmaalla toimivan tiiminvetäjän sekä muun tiimin kanssa. Jouheva, selkeä ja ennen kaikkea läpinäkyvä tiedonkulku sekä tiimin sisällä että asiakkaan kanssa on onnistuneen projektin kulmakivi. Haluamme olla asiakkaan luottamuksen arvoisia”, tiivistää Berg loppuun.

Mainoskuva