Turvallisuus ennen kaikkea – tuulivoimaloissa työskentelevät koulutetaan perusteellisesti

Jos tarkastellaan työpisteen korkeutta, ovat tuulivoimalat korkeanpaikan työpaikkojen aatelia. Korkeimpien Suomeen rakenteilla olevien voimaloiden nasellit nousevat tällä hetkellä hurjaan 175 metriin mutta suunnitteilla on jopa, huimaan 300 metriin kokonaiskorkeudeltaan nousevia voimaloita. Näissä korkeuksissa virheille ei ole varaa, ja itsensä lisäksi pitää tarvittaessa pystyä tuomaan maan tasalle turvallisesti myös työpari. Ilman kattavaa turvallisuuskoulutusta tuulivoimaloihin ei olekaan asiaa. Eri turvallisuuskoulutuksia yhdistelemällä kouluttautumisesta saadaan kattavaa ja kustannustehokasta.

Tuulivoimatuotanto - Julkaistu: 10.11.2021 - Teksti: Anna Tiihonen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry, Kuva: Wind Controller Oy

Suomessa viranomainen ei määritä tarkasti mitkä turvallisuuskoulutukset korkeanpaikan työntekijöillä on oltava suoritettuina, kunhan koulutus on työtehtäviin ja -olosuhteisiin nähden riittävä. Suomen työturvallisuuskulttuuri on moniin muihin maihin verrattuna tiukka ja työntekijöiden turvallisuudesta huolehditaan tarkasti. Eri toimijoilla on kuitenkin työntekijöilleen eri käytäntöjä ja vaatimuksia, mikä saattaa työvoiman liikkuessa muodostua ongelmaksi. Eri koulutusten yhdistäminen on yksi tapa ratkaista kouluttamiskäytäntöihin liittyviä eroavaisuuksia.

Yksi turvallisuuskoulutuksia tarjoavista suomalaisyrityksistä on Oululainen Wind Controller JV Oy (WiCo), joka on kouluttanut tuulivoiman parissa työskenteleviä jo 7 vuotta. Turvallisuuskoulutuksille riittää kysyntää – kuluvan vuoden aikana WiCon kouluttajat tulevat vetämään noin 140 - 160 kurssia. Koulutusten kysyntä tulee todennäköisesti tulevaisuudessa vain kasvamaan Suomen tuulivoimalakannan kasvaessa, arvioi WiCon toimitusjohtaja Kari Koivikko.

Koulutettavaakin riittää. Pelkästään kuluneena vuonna WiCo on kouluttanut yli 350 henkilöä.

Pääsääntöisesti tuulivoimaloissa työskentelevän henkilön tulee suorittaa minimissään Työturvallisuuskortti, Global Wind Organisation:in (GWO) Working at Heights sekä First Aid tai muu kestoltaan 16 tuntia oleva ensiapukoulutus. Ulkomailla suomalainen ensiapukoulutus ei kuitenkaan välttämättä ole pätevä, joten joissakin tapauksissa tulee olla suoritettuna myös GWO:n First Aid -koulutus.

(GWO Standardi on maailmanlaajuinen koulutusstandardi, joten SPR:n tai muun organisaation kautta käydyt EA-koulutukset eivät välttämättä ole ulkomailla päteviä. Tämän vuoksi suosittelemme osallistumaan GWO sertifioituihin koulutuksiin, niin ulkomaille tuulivoimaan työllistyessä ei tule ikäviä yllätyksiä. Nykyään ei myöskään enää tunneta käsitteitä EA1 - EA2, sillä perustason ensiapupätevyyden täyttäväksi luokitellaan ensiapukoulutus, joka on kestoltaan 16 tuntia.)

Merituulivoimaloissa työskentelevän pitää suorittaa myös GWO:n Sea Survival-koulutus. Ulkomailla työtä tehdessä aiemmin mainittujen lisäksi tulee olla suoritettuina GWO:n Manual Handling ja Fire Awareness -koulutusmoduulit. (Nämäkin moduulit alkavat nykyään olemaan jo vaatimuksena useimmissa työtehtävissä Suomessa. Tämän vaatimuksen voi esittää työn tilaaja mutta myös voimalavalmistaja, tämän vuoksi onkin hyvä käydä kerralla koko Basic Safety Training – koulutuskokonaisuus (BST) jotta koulutuspätevyys on kerralla teroitettu huippuunsa.) Vakuutusyhtiöt voivat vaatia Suomessa työskenneltäessä myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tulityökortin suorittamista. Näiden kurssien ja niiden säännöllisen kertauksen lisäksi eri voimalavalmistajat järjestävät tyyppikohtaisia koulutuksia omille voimaloilleen, (hissienvalmistajat omille laitteillensa) tai tiettyyn työtehtävään liittyen.

Tehokkaampaa koulutusta yhdistelemällä

Koulutuksien lukumäärä voi siis huimata päätä, vaikka korkeat paikat eivät sitä tekisikään. Vaikka kaikki koulutukset ovat turvallisuusnäkökulmasta tärkeitä, löytyy niiden sisällöistä jonkin verran päällekkäisyyksiä. Näitä päällekkäisyyksiä WiCo pyrkii omissa koulutuksissaan karsimaan.

”Koulutukset ovat aina isoja sijoituksia yrityksille. Kurssin hinnan päälle tulevat mahdolliset matkakulut ja päivärahat. Pitää myös ottaa huomioon menetetty tuottava työpanos koulutuksen ja matkustamisen ajalta. Päällekkäisyyksien välttäminen on yksi tapa tehdä koulutuskokonaisuuksista kustannustehokkaampia yrityksille. Jos saisin asiasta päättää, laittaisin myös harkintaan työturvallisuuskortin tarpeellisuuden tuulivoimaloiden huoltotöissä”, summaa Koivikko.

Teollisuudenalana tuulivoima on tuonut erilaisen toimintaympäristön myös pelastusalan ammattilaisille. (Ehkäpä vaikeimpana yksittäisenä toimintaympäristönä, tuulivoimalat ovat kärkisijoilla. Harvemmalla pelastuslaitoksella on kapasiteettia tai taitoja liikkua tuulivoimalassa. Voimaloiden korkeuden vuoksi se luo myös suuria haasteita mahdollisissa sammutustöissä.) Tuulivoimaloissa päivittäin työtä tekevien lisäksi WiCo onkin kouluttanut myös pelastuslaitoksen henkilöstöä useilla paikkakunnilla. Koulutuksissa pelastuslaitoksen henkilöstö saa käsityksen tuulivoimalan olosuhteista ja siellä työskentelevien henkilöiden pelastusvalmiudesta. Koulutuksiin kuuluu teoriaosuuden lisäksi muun muassa erilaisten evakuointitilanteiden simulointeja sekä suojavälineisiin ja tuulivoimaloiden omiin evakuointilaitteisiin tutustumista.

Jatkokouluttautumalla pätevyys terävöityy

WiCo on GWO:n sertifioima kouluttaja myös Advanced Rescue Trainings (ART) – pelastuskoulutuksissa. Useimmat tuulivoimaloissa suoritettavat työtehtävät tehdään työparin kanssa tai jopa yksin. Tällöin tapaturman sattuessa tai toisen loukkaantuessa, on työntekijät yksin pelastettava työparinsa ja itsensä. Yksin pelastamisen ja pelastautumisen turvallisiin toimintatapoihin perehdytään ART koulutuksissa. Koulutukset on jaoteltu voimalan eri osiin, ART – Hub, Spinner and Inside Blade-koulutuksissa keskitytään pelastusharjoituksiin roottorista, tornista sekä lavasta, kun taas ART – Nacelle, Tower and Basement-koulutuksissa perehdytään naselliin, torniin sekä kellarikerrokseen.

Nämä koulutukset vaativat, että osallistujilla on jo perustietotaito GWO:n Basic Safety Training koulutuksista ja koulutuksiin osallistumisena onkin ehto voimassa olevista koulutussuorituksista.

Vaikka ART – koulutukset ovatkin vielä hieman uusia suomalaisille toimijoille, ovat ne hyvin yleisiä ja tunnettuja Pohjoismaissa ja Euroopassa. Siksipä ART-koulutusten kysyntä onkin ollut jatkuvassa kasvussa WiColla ja aiemmasta poiketen alkavat koulutukset näkymään WiCon kuukausittaisessa koulutustarjonnassa.

 Turvallisuuskoulutusten check list

Tuulivoimaloissa työskenneltäessä on suositeltavaa, että käytynä ovat seuraavat koulutukset:

 • GWO Basic Safety Training – koulutuskokonaisuus
  • Tällöin työntekijä omaa kansainvälisen koulutuspätevyyden työskennellä turvallisesti tuulivoimalassa
 • Työturvallisuuskortti
 • 16 tunnin ensiapukoulutus tai GWO First Aid
  • 16 tunnin ensiapukoulutus voi olla hyväksytty koulutus Suomessa mutta ulkomailla työskennellessä se ei välttämättä ole pätevä
  • Pituudeltaan koulutukset ovat samanmittaiset mutta GWO-standardin koulutuksen sisältö on kohdennettu tuulivoima-alaan ja siellä todennäköisiin tapaturmiin
 • Tulityökortti tai GWO Fire Awareness
  • Tulityökorttikoulutuksen vaatimus tulee useimmilta vakuutusyhtiöiltä ja sitä varten tulee Suomessa suorittaa SPEK:n myöntämä tulityökorttikoulutus
 • Off Shore voimaloilla GWO Sea Survival koulutus
 • Työtehtävästä riippuen voimalavalmistajien omat tyyppi- tai tehtäväkohtaiset erikoiskoulutukset
Mainoskuva