Talvityömaan haasteet – ja niiden ratkaisut

Tarinan mukaan Pietarin Eremitaasin edessä olevan Palatsiaukion keskellä olevan graniittisen Aleksanterin pylvään alla olevia paaluja laitettiin paikoilleen talvisissa oloissa 1800-luvun alkupuoliskolla. Soinen maa uhkasi jäätyä ja hankaloittaa rakennustöitä. Kerrotaan, että maa pidettiin rakennusaikana sulana vodkan avulla. Nykyisin rakennustyömailla lunta ja jäätä vastaan voidaan taistella höyryttämisen avulla.

Tuulivoimatuotanto - Julkaistu: 20.12.2019 - Teksti: Heidi Paalatie, Suomen Tuulivoimayhdistys ry. Kuvat: Ammattipojat

Pohjoinen ilmasto luo omat mausteensa tuulivoimarakentamiseen. Keski-Euroopasta käsin rakentamisennusteita tekeville joutuu aika ajoin muistuttelemaan, että Suomen markkina ja rakentamistahti voivat hyvin, vaikka tänäkään vuonna vuoden alkupuolella ei valmistunut yhtään voimalaa. Talvella tuulee eniten, ja nosturit eivät voi operoida liian kovalla tuulella – mutta tuulipäiviltäkin joutuu maksamaan vuokraa nosturista. Siksi nostot pyritään tekemään vähätuulisemmalla kesäkaudella.

Jotta nostot voitaisiin tehdä tehokkaasti suotuisaan vuodenaikaan, voidaan perustustöitä joutua tekemään ankarissakin olosuhteissa. Perustusten teko pyritään sekin optimoimaan kylmimpien talvikuukausien ulkopuolelle, mutta väistämättä perustusten tekemisen kausi venyy sekä alku- että loppupäästään myös talvisten olosuhteiden ajalle. Talvisilla keleillä on perustustenkin tekoon vaikutuksensa, mutta niitä voidaan ratkaista höyrytyksen avulla.

Ammattipojat on erikoistunut höyrytykseen. Tuulivoimatyömaalla höyrytystä voidaan tarvita perustusten rakentamisvaiheessa, jos raudoituksen teon aikana perustuksen valupaikalle tai raudoituksen rakenteisiin pääsee kertymään jäätä tai lunta. Suomessa on tälläkin hetkellä rakenteilla tuulivoimaloiden perustuksia, jotta nostot päästään aloittamaan heti tuulien laannuttua kevätkuukausien koittaessa. Toisaalta perustusten tekeminen jatkuu jo maaliskuulla, jolloin lunta ja jäätä on sulatettavaksi ilmassa jo usein väreilevistä kevään merkeistä huolimatta.

”Höyrytysaika riippuu tietenkin lumen ja jään määrästä, mutta tyypillisesti höyrytämme perustusta kohden kahdesta kymmeneen tuntia raudoituksen valmistuttua ennen valua”, kertoo Glenn Snellman Ammattipojista. ”Kun olemme höyryttäneet perustuksen pohjan sulaksi, tehdään valutyö heti perään ennen uuden lumen ja jään kertymistä. Me olemmekin panostaneet aikataulujen joustavuuteen, jotta eri työvaiheet saadaan nivottua kitkattomasti yhteen.”

”Ammattipoikien tekemisestä ei ole mitään muuta kuin hyvää sanottavaa. He suorittavat höyrytystä myös yötyönä, mikä on tärkeää, sillä perustuksen valupäivän aamuna valuporukka saapuu työmaalle valmistelemaan valua jo mahdollisesti aamuyöllä kolmen aikaan ja valu on monesti neljän aikaan jo käynnissä. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että höyrytystöitä aloitellaan edellisenä iltana ja jatketaan aamuyöllä siihen asti kunnes valu alkaa. Valu aloitetaan yleensä mahdollisimman varhain, koska valupäivä on väistämättä pitkä päivä. Lisäksi vaikka työmaalle on aina erikseen järjestetty riittävä valaistus, saadaan tällaisella työn rytmityksellä myös käytettyä kaikki valoisat tunnit vuorokaudesta hyödyksi, etenkin kevätaikaan. Etenkin ulkomaalaiset loppuasiakkaat ovat olleet työmailla käydessään todella vaikuttuneita siitä, miten olosuhteet huomioidaan työn suunnittelussa”, kehuu projektipäällikkö Teemu Kemppe tuulipuistoja KVR-toimituksena (kokonaisvastuurakentaminen) tekevästä KSBR:stä. Tuulipuiston KVR-toimitukseen kuuluu voimaloita lukuun ottamatta kaikki muu, kuten tiet, nostokentät, perustukset, kaapeloinnit, ilmalinjat, tietoliikenne, sähköasemat ja päämuuntaja – suunnittelun ja toteutuksen osalta.  

Höyrytys tehdään helposti siirrettävien, vesi- ja sähköverkosta riippumattomien höyryaggregaattien avulla. Ammattipojilla on eri kokoista kalustoa, josta valita höyrytyskohteen koon mukaan. Laitteistossa on poltin, joka lämmittää vettä täynnä olevaa kierukkaa ja paineen avulla syntyy höyrysuihku. Höyrytys on pakkasellakin tehokas keino sulattaa jäätä työmaalta eikä se vaadi telttaa perustusalueen ylle, toisin kuin lämpimän ilman puhaltamiseen perustuvat tekniikat.

Mainoskuva