Osa 57: Lapatarkastuksia voi tehdä monin eri tavoin

100 tarinaa tuulivoimasta -sarjassa nostetaan esille tuulivoima-alaan liittyviä faktoja ja tarinoita.

100 tarinaa tuulivoimasta - Julkaistu: 14.8.2019 - Teksti: Heidi Paalatie, Suomen Tuulivoimayhdistys ry. Kuva: Santeri Keränen

Tuulivoimaloiden lavat tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin, jotta mahdolliset pintarikot ja vauriot havaitaan ajoissa ja voidaan korjata ennen niiden laajenemista isommiksi harmeiksi. Vaan korkeallahan ne lavat ovat eikä pieniä vaurioita voi mitenkään havaita maasta käsin. Lapoja voi lähestyä kolmella tapaa.

Nostolava-autot ovat yksi tapa. Tällöin työ siis tehdään lapaa maasta päin lähestyen. Nostolava-auton korista käsin monet korjaukset ovat mahdollisia jopa pakkasella ja muuten haastavissa olosuhteissa, sillä nostolava-auton korin ympärille voi rakentaa sääsuojaan. Janneniskan tytäryhtiö Bladefence on tämän homman spesialisti.

Toinen tapa on lähestyä lapaa ilmasta voimalan huipuilta käsin köysityönä: huoltaja laskeutuu köysien varassa lavan pinnan lähelle voimalan navasta käsin. Napa on siis se voimalan konehuoneen etureunassa oleva komponentti, johon lavat kiinnittyvät. Huimapäistä hommaa tämäkin!

Kolmas ja uusin tapa on käyttää apuna droneja. Oululaisen Wind Controllerin lapatarkastustiimi on tänä keväänä tarkistanut dronejen avulla yli 400 tuulivoimalan lapaa. Drone-tarkistuksen hyvä puoli on nopeus, sillä voimalan tarvitsee olla pysähdyksissä vain noin tunnin ajan. Mittakaava on kyllä valtava: 400 lavan tarkistaminen tarkoittaa pinta-alan yli 120 000 neliömetriä eli noin 70 jääkiekkokenttää.

Lapatarkastukset ja -huollot tehdään kevään ja kesän aikana, koska silloin tuulee vähemmän ja toki olosuhteetkin ovat helpommat kuin talvella. Esimerkiksi Suomessa kesällä on (yleensä) lämpimämpää kuin talvella, ja lapojen korjaus vaatii riittävää lämpötilaa onnistuakseen. Mahdolliset vauriot ehditään hyvin korjata ennen lokakuussa alkavaa vuoden tuulisinta aikaa.

Mainoskuva