Osa 56: ABB tekee muuntajat MHI Vestaksen kelluviin voimaloihin Vaasassa

100 tarinaa tuulivoimasta -sarjassa nostetaan esille tuulivoima-alaan liittyviä faktoja ja tarinoita.

100 tarinaa tuulivoimasta - Julkaistu: 17.6.2019 - Teksti: Heidi Paalatie, Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Portugalin rannikolle, 20 km päähän rantaviivasta rakennetaan kolmea kelluvaa tuulivoimalaa. Valtavan tehokkaat MHI Vestaksen merituulivoimalat on teholtaan kukin 8,4 MW. Voimaloiden on määrä olla käytössä tänä vuonna. Vedensyvyys alueella on noin 100 metriä. Suomalaisittain hieno juttu on se, että voimaloiden muuntajat tehdään ABB:n muuntajatehtaalla Vaasassa. Vaasan tehtaalla valmistetaan teknologisesti vaativia sähkölaitos- ja erikoismuuntajia. ABB oli muuntajatekniikan pioneeri jo 1890-luvulla ja on siitä lähtien ollut maailman kärkeä muuntajavalmistajien joukossa.

Mutta otetaanpa askel perusteisiin päin. Mikä muuntaja oikeastaan on ja miksi sellainen tarvitaan myös tuulivoimalaan? Muuntajien tärkeänä tehtävänä on muuntaa jännitetasoa: nostaa jännitettä tehokasta pitkienkin etäisyyksien suurjännitesiirtoa varten ja laskea jännitettä jakeluverkkoa ja turvallista kuluttajakäyttöä varten. Muuntajat auttavat myös virran laadun ylläpidossa ja valvonnassa.

Merituulivoiman rakentamisessa ja huollossa on omat lisämausteensa, ja siksi komponenttien toimintavarmuus ja keveys korostuvat vieläkin enemmän kuin maatuulivoimaloissa. Merellä käytetään suuria, yli 8 megawatin turbiineja, joiden muuntajien on oltava kevyitä ja pieniä myös pohjapinta-alaltaan. Samalla niiden on vastattava tiukkoja vaatimuksia sekä mekaanisen rakenteen että kustannusten osalta.

Suuritehoisten muuntajien suunnittelu ja valmistaminen merituulipuistoihin vaatii asiakasvaatimusten ymmärtämistä ja läheistä yhteistyötä asiakkaan kanssa. Muuntajat suunnitellaan mahdollisimman huoltovapaiksi ja toimintavarmoiksi. Jokainen valmistettava muuntaja koestetaan Vaasan muuntajatehtaalla toimintakunnon varmistamiseksi. Lisäksi jokainen uusi muuntajatyyppi käy läpi laajat tyyppi- ja erikoiskokeet mukaan lukien oikosulku- ja tärinäkoestuksen.

Mainoskuva