Osa 31. WinWInD

100 tarinaa tuulivoimasta -sarjassa nostetaan esille tuulivoima-alaan liittyviä faktoja ja tarinoita.

100 tarinaa tuulivoimasta - Julkaistu: 13.3.2019 - Teksti: Heidi Paalatie, Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Suomalaisen tuulivoiman tarinaa ei voi kertoa mainitsematta WinWinDiä. WinWinDin, suomalaisen tuulivoimalavalmistajan tarina on monisäikeinen ja pitkä, mutta kerrataan pääkohdat.

WinWinDin tarina alkoi vuosituhannen taitteessa. Taustalla oli paljon rohkeaa ja pelotonta insinööriosaamista. 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen ajan tuulivoimamarkkina oli globaalisti myyjien vallassa, ja voimaloilla oli jopa vuosien toimitusjonot. Tämä on hyvä pitää mielessä tarinaa kerratessa.

WinWinDillä oli 2000-luvun alkupuolella hyppysissään hyvin lupaava, edistyksellisen teknologian voimala. Ensimmäinen yhden megawatin pilottivoimala, WWD-1, rakennettiin Oulun Vihreäsaareen vuonna 2001. Toinen merkittävä askel oli 3 MW WWD-3-voimalan rakentaminen samalle alueelle vuonna 2004. Kyseinen kolmemegawattinen voimala oli rakentamisaikaansa edistyksen kirkasta kärkeä, suurimpia maailmassa. Siinä oli paljon aiemmasta poikkeavia teknologisia oivalluksia. Kokoluokassa ei myöskään vielä juurikaan ollut kilpailua. Yhteensä Suomeen rakennettiin WinWinDin tuulivoimaloita n. 70 MW ja maailmanlaajuisesti lähes 300 MW.

Sitten iski maailmanlaajuinen finanssikriisi vuonna 2008. Rahoituksen saaminen vaikeutui kaikille toimijoille, ja suuret infrastruktuurihankkeet jähmettyivät. Rahoittajat katsoivat entistäkin tarkemmin, että rahoitettava voimalateknologia oli luotettavaa – mitä nuoren yrityksen valmistamien pilottivaiheen voimaloiden osalta oli luonnollisesti vaikea osoittaa. Voimaloita oli enemmän tarjolla hidastuneen rakentumisen vuoksi, ja lisäksi voimalavalmistajat olivat ehtineet lisätä tuotantokapasiteettiaan ennen rahoituskriisiä. Voimaloiden hinnat laskivat, mutta WinWinDin voimaloita valmistettiin niin vähän, että suuruuden ekonomiastakaan ei ollut apua.

Kotimarkkinasta ei vielä tuolloin ollut apua, sillä syöttötariffin kannustama rakentaminen alkoi aiottua myöhemmin mm. tutkavaikutusten arvioinnissa tarvittavan työkalun kehittämisen vuoksi. Vuosikymmenen taitteessa tapahtui siis monia asioita, joiden summana WinWind ajautui vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin.

WinwinDin voimaloita rakennettiin yhteensä n. 130 kappaletta mm. Suomeen, Ruotsiin, Viroon, Ranskaan ja Portugaliin. Monet niistä tuottavat edelleen puhdasta sähköä. WinWinDillä oli parhaimmillaan Suomessa noin 400 työntekijää Oulussa, Iissä, Espoossa ja Haminassa sekä paljon alihankkijoita. Yrityksen siirryttyä intialaiseen omistukseen, myös Intiassa oli satoja työntekijöitä.

Vaikka WinWindin tarina päättyi, jäi osaaminen eloon ja jakaantui lukuisiin eri tuulivoima-alan yrityksiin. Winkkarilaisten ansiosta Suomen tuulivoimaosaaminen oli huomattavan paljon korkeammalla tasolla heti rakentamisen käynnistyessä kuin olisi ollut ilman sinänsä kurjasti konkurssiin päättynyttä tarinaa. WinWindin alihankkijat pääsivät myös tarinan kautta kehittämään osaamistaan ja vientiä. WinWindiä on hyvästä syystä kutsuttu leikkisästi Suomen tuulivoima-akatemiaksi.

Mainoskuva