Osa 11. Maalle vai merelle?

100 tarinaa tuulivoimasta -sarjassa nostetaan esille tuulivoima-alaan liittyviä faktoja ja tarinoita.

100 tarinaa tuulivoimasta - Julkaistu: 13.3.2019 - Teksti: Heidi Paalatie, Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Tuulivoimaa voidaan rakentaa maalle tai merelle. Merellä tuulet ovat tasaisempia ja voimakkaampia, mikä on hyväksi tuotannolle. Myös tuulettomia aikoja on vähemmän kuin maalla, vaikka toki sellaista voi merelläkin sattua. Tasainen tuulenlaatu myös aiheuttaa vähemmän rasitusta tuulivoimalalle. Merelle voidaan rakentaa hyvin tehokkaita ja pitkälapaisia voimaloita, jotka tuottavat lyhyempilapaisia enemmän sähköä. Tornien ei tarvitse olla yhtä korkeita. Naapurustoon on merellä yleensä pitkästi matkaa. Miksi ei siis rakennettaisi tuulivoimaa vain merelle? Aavaahan riittää ja vastaranta ja horisontti ovat kaukana.

Merituulivoima yleistyy etenkin maissa, joissa maapinta-ala on vähissä – valinnan varaa paikoista ei ole paljoa tarjolla ja maanhinta on huomattavan korkea. Tuulivoimaloiden rakentaminen merelle on kalliimpaa kuin maalle rakentaminen. Merellä operointi ja rakentaminen on kaikilta osin kalliimpaa kuin maalla toimiminen. Tuulivoimaloiden perustusten tekeminen mereen on huomattavasti kalliimpaa kuin maalle, kaapelin vetäminen merelle on niin ikään isompi kustannus maakaapeliin verrattuna, tarvitaan erikoisaluksia ja työkoneita. Myös tuulivoimaloiden huolto meriolosuheissa on kalliimpaa ja vaativampaa maalla tapahtuvaan toimintaan verrattuna.

Myös merialueilla on paljon erilaisia intressejä ja vaatimuksia, enemmän kuin äkkiseltään tulee ajateltua. Hankealueella pitää tehdä kattavat merenpohjan tutkimukset kaikuluotauksen avulla. Puolusvoimilla on sanansa sanottavana myös merialueiden hankkeissa samoin kuin maallakin, mutta tutkien lisäksi on selvitettävä esimerkiksi sodanaikaisten räjähtämättömien ammusten esiintyminen. Laivavaväylät, kalankasvatus ja virkityskäyttö ovat esimerkkejä huomiota vaativista asioista. Ei siis ole niin, että merelle voi vain mennä ja rakentaa tuulivoimaa.

Suomessa on vielä tarjolla paljon hyviä kohteita maatuulivoimalle. Arktisiin ja jäisiin olosuhteisiin rakennettua merituulivoimaa on kuitenkin jo päästy testaamaan meilläkin, ja todettu sen soveltuvan hyvin aluevesillemme. Siksi onkin todennäköistä, että jatkossa merituulivoiman kustannusten edelleen laskiessa sitä rakentuu lisää myös Suomeen. Maatuulivoiman kustannukset laskevat voimakkaasti rakentamisen myötä, mutta tällä hetkellä kustannusten lasku on merituulivoimassa vielä nopeampaa.

Mainoskuva