Osa 10: Naiset energia-alalla

100 tarinaa tuulivoimasta -sarjassa nostetaan esille tuulivoima-alaan liittyviä faktoja ja tarinoita.

100 tarinaa tuulivoimasta - Julkaistu: 21.2.2019 - Teksti: Heidi Paalatie, Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Palataan vielä hetkeksi viimeviikkoisen naistenpäivän kunniaksi sukupuolikysymyksiin. Kautta maailman energia-ala on edelleen miesvaltainen. Uusiutuvan energian yrityksissä ja yhteisöissä naisten osuus on suurempi kuin perinteisempien energiamuotojen parissa, mutta kuitenkin sukupuolijakauma on uusiutuvienkin parissa epätasaisempi kuin muilla aloilla keskimäärin.

Tutkimukset kertovat samaa kieltä alan ihmisten kokemusten kanssa. Tuulivoima-alalla ja alan tapahtumissa naisia on paljon verrattuna joidenkin muiden energiamuotojen tilanteeseen. Naisten osuus myös näyttää kasvaneen tällä vuosikymmenellä, mitä tietenkin on auttanut se, että tuulivoima-alalle on ylipäänsä rekrytoitu paljon uutta väkeä. Alalla on myös ilahduttavia esimerkkejä siitä, että naiset ovat hakeutuneet työmaapäälliköiksi tai tuulivoima-asentajiksi.

Suomen Tuulivoimayhdistyksessä on tällä hetkellä vain naisia töissä – joista kukaan ei ole insinööri koulutukseltaan. Ratkaisu ei ole ollut tietoinen, ja ajan saatossa onkin ollut miehiä sekä työntekijöinä että hakijoina työpaikkoihin. Halutessaan voi toki spekuloida sukupuolijakauman ja sen seikan yhteyttä, että kaikki tällä hetkellä täysiaikaiset työpaikat ovat aluksi olleet osa-aikaisia ja määräaikaisia pestejä.

Mielenkiintoista olisi myös tietää eri energia-alojen ikäjakaumasta. Mutu-tuntumalla voisi nimittäin väittää, että uusiutuvan energian parissa myös keski-ikä saattaisi olla matala verrattuna joidenkin muiden energiasektoreiden ikäjakaumaan.

Onko näillä asioilla väliä? Tutkimusten mukaan on. Tutkimukset nimittäin osoittavat, että yritykset, joiden johdossa on miehiä ja naisia tekevät parempaa tulosta kuin yritykset joissa sukupuolijakauma on yksipuolinen.

Mainoskuva