Ennakointi säästää aikaa ja rahaa

Olen viimeisen parin vuoden aikana kiertänyt aktiivisesti Suomen Tuulivoimayhdistyksen jäsenyrityksissä tutustumassa yritysten toimintaan ja kertomassa STY:n kuviosta. Erilaisten palveluntarjoajien kanssa keskustellessa toistuvasti esiin nousee yksi ja sama toive: olisivatpa tuulivoiman rakentajat ajoissa liikkeellä asiansa kanssa. Alihankkijan ottaminen mukaan varhain, jo suunnitteluvaiheessa, mahdollistaisi sen, että hommat tulevat hoidetuiksi tehokkaimmalla ja järkevimmällä tavalla, mikä säästäisi paitsi hermoja, myös aikaa ja rahaa.

Tuulivoimatuotanto - Julkaistu: 18.3.2020 - Teksti: Heidi Paalatie, Suomen Tuulivoimayhdistys ry, Kuva: Ramirent

Antti Lindvall, Ramirent Oy:

Tuulivoimatyömaa rakennetaan usein melko syrjäiselle alueelle, minkä vuoksi huolellinen suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää. Työmaalle tarvitaan paitsi koneita ja laitteita, myös palveluita, työmaatiloja, varastotiloja, liikennejärjestelyitä, kulunvalvontaa, sähköä, lämpöä ja valaistusta – vain muutamia tarpeista mainiten. ”Konevuokrauspalveluiden näkökulmasta olisi erittäin hyvä päästä mukaan jo hankekehitysvaiheessa, jotta kaikki osa-alueet saadaan suunniteltua tehokkaasti ja samalla kustannuksia säästäen. Oikeastaan liian aikaista vaihetta ensikontaktille ei ole. Meille optimaalisin rooli on olla yksi urakoitsijoista”, kertoo Antti Lindvall Ramirentilta. Mikäli konevuokraamo on aikaisessa vaiheessa mukana, voidaan koko työmaan tarpeet suunnitella yhdellä kertaa kuntoon. Suunnittelussa tulisi huomioida kaikkien työmaalla hankkeen eri vaiheissa työskentelevien yritysten tarpeet, jotta vältytään turhilta päällekkäisyyksiltä.

”Meillä on suunnitteluosastot kattavasti ympäri Suomea. Teemme työmaasta aluesuunnitelman karttapohjaan tai vaihtoehtoisesti ilmakuvaan. Aluesuunnitelmastamme selviää meidän näkemyksemme työmaan kalustotarpeista, työmaatiloista, valaistuksesta, sähköistyksestä, liikennejärjestelyistä ja muista tukitoiminnoista. Aluesuunnitelma voidaan tehdä myös animaatiomuotoon, jolloin näemme työmaan kalustotarpeen kulloisenkin rakennusvaiheen henkilömäärän mukaan”, Lindvall kertoo Ramirentin tavoista toimia.

”Tuulivoimatyömaalla on hyvin usein se tilanne, että eri yritykset työskentelevät eri vaiheissa, jolloin myös vuokrakalustoa käytetään niin sanotusti vuorotellen. Ramirentin pyrkimys on se, että työmaalla oleva kalusto on käytössä järkevästi ja kustannustehokkaasti. Tehottomin tilanne työmaalla on se, että urakoitsija A:lla on vaikkapa kurottaja jollakin hetkellä käyttämättömänä, mutta urakoitsija B on tilannut oman kurottajan. Jos kaikki kalustotarpeet kulkisivat Ramirentin kautta, voitaisiin kokonaisuutta hallita ja karsia päällekkäisyyksiä, sekä välttää turhia kuljetuksia. Myös se, että Ramirentilla tunnetaan työmaa läpikotaisin, luo säästöä: kaikesta työmaalla olevasta löytyy nopeasti tieto ja kokonaisuus on hallussa yhdessä tietokannassa. Tilaajankin on helpompi toimittaa asiaansa, kun konevuokraamon yhteyshenkilö tuntee työmaan kuin omat taskunsa. Näin asiat hoituvat tehokkaammin, turvallisemmin ja kustannustehokkaammin. Luonto ja kukkaro kiittävät”, Lindvall kertoo.

 ”Keskittäminen tuo säästöä, se on ihan selvä juttu konevuokrauksen tapauksessa. Kokonaisuutta on mahdotonta hallita, jos tilaukset ja tarjouspyynnöt tulevat kultakin aliurakoitsijalta erikseen. Yksittäisten koneiden kilpailuttaminen voi tuoda pieniä yksittäisiä säästöjä, mutta koko projektin kulut nousevat varmasti välillisten kustannusten vuoksi.”

Kimmo Saukkonen, Kuljetusliike Ville Silvasti Oy:

”Harva hankekehittäjä tulee ajatelleeksi, että kuljetusliikettä kannattaisi jututtaa jo hankekehityksen aikana. Olemme mielellämme ajoissa, jo hankekehitysvaiheessa, miettimässä ja tuomassa näkemystä esimerkiksi sisääntulosataman vaikutuksesta kuljetusreitteihin ja tuulipuistoalueen liittymien valinnasta. Liittymäasiat voivat vaikuttaa jopa maankäyttösopimuksiin etenkin yksityisten omistajien maalla toimittaessa. Aikaisella viranomaisyhteistyöllä voidaan välttää monta turhaa haastetta ja kustannusta”, sanoo Kimmo Saukkonen Silvastilta.

”Joku viisas hankekehittäjä joskus totesi, että hankkeissa ensimmäinen selvitettävä asia pitäisi olla se, että komponentit saadaan kuljetettua saitille. Helppo olla samaa mieltä, vaikka emme haasteita pelkääkään. Mahdottomia kuljetustehtäviä tulee harvoin vastaan, mutta on niitäkin olemassa”, Saukkonen jatkaa. ”Onnistuneiden kuljetusten edellytys on ennen kaikkea hyvä viranomaisyhteistyö, mutta myös ymmärrys tuloteiden soveltumisesta isoille kuljetuksille. Siinä me voimme auttaa hanketoimijaa.”

Juha-Matti Vainio, West Coast Road Masters Oy:

”Maanrakennus- ja tieasioille kannattaa luoda ajatus jo hyvä tovin ennen teiden perusparannuksen ja voimalapaikkojen pohjien teon toteuttamista”, toteaa Juha-Matti Vainio West Coast Road Masters Oy:sta. ”Tuulipuiston suunnitteluvaiheessa kannattaa mitata olemassa olevan tiestön kantavuus pudotuspainolaitteella ja tehdä kantavuusmittaukseen perustuva rakennekerrosten mitoitus. Näin murskelisäykset voidaan tehdä niihin kohtiin, joissa niitä tarvitaan, mikä voi tuoda isojakin säästöjä materiaalikustannuksissa”, Vainio jatkaa. 

”Suomen neljä vuodenaikaa ja niiden tuomat rajoitteet täytyy myös huomioida aikataulutuksissa. Rakentamisen aikaisessa laadunvalvonnassa voimaloiden perustuksien pohjat ja nostoalueet sekä perusparannettujen teiden osalta mittaukset pitää aina tehdä jäätymättömästä rakenteesta. Mittauksia voidaan siis tehdä myös talvella, mutta on huolehdittava, että rakenne ei pääse jäätymään tiivistyksen ja mittauksen välillä”, Vainio huomauttaa.

Pari vinkkiä Vainio vielä heittää tuulipuiston rakentajille: ”Ennen puistojen rakennustyön alkua kannattaa myös puistoon tulevalta yleiseltä tiestöltä mitata kantavuudet, jotta varmistutaan siitä, että yleinen tieverkko on riittävän hyvässä kunnossa rakentamisajan liikennettä ja kuljetuksia ajatellen. Suosittelemme myös yleisen tiestön pinnan videointia ennen liikenteen aloitusta.  Näin saadaan selville mahdolliset rakentamisen aikaisen liikenteen aiheuttamat vauriot, kun toinen kuvaus tehdään puiston valmistumisen jälkeen.”

Mainoskuva