Osa 48. Tuulivoima ja metsästys

100 tarinaa tuulivoimasta -sarjassa nostetaan esille tuulivoima-alaan liittyviä faktoja ja tarinoita.

100 tarinaa tuulivoimasta - Julkaistu: 13.3.2019 - Teksti: Heidi Paalatie, Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Monen suomalaisen tuulipuiston alue on metsästysseuran käytössä. Tuulivoima sinänsä ei nimittäin estä metsästystä ja kokemusten mukaan riistakaan ei voimaloista niiden valmistumisen jälkeen piittaa, vaikka saattaakin rakennusaikana väistää hetkellisesti vilkasta liikennettä, raskaita kuljetuksia ja työn ääniä. Tuulivoimahuoltajat näkevät tuulipuistoissa usein riistan jälkiä ja joskus on myös sanottu, että osa eläimistä saattaa hakeutua voimaloiden lähellä, aukeille ja tuulisille paikoille kesäaikana pakoon hyönteisiä.

Tuulipuistoalueen hyvä tieverkko tukee ja helpottaa metsästystä, ja monesta metsästysseurasta onkin kerrottu, että usein tuulipuistoalueen kaatoluvat käytetään nopeasti. Tuulivoimatoimija saattaa myös tehdä paikallisen metsästysseuran kanssa yhteistyötä. Esimerkiksi Hyötytuuli on teettänyt metsästyksestä varoittavia kylttejä metsästysseuran käyttöön.

Mainoskuva