Osa 41. Argeologiset inventoinnit

100 tarinaa tuulivoimasta -sarjassa nostetaan esille tuulivoima-alaan liittyviä faktoja ja tarinoita.

100 tarinaa tuulivoimasta - Julkaistu: 13.3.2019 - Teksti: Heidi Paalatie, Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Tuulivoimahankkeiden yhteydessä tehdään tyypillisesti myös kulttuuriperintöselvityksiä osana tuulivoiman mahdollisen sijaintipaikan ympäristöselvityksiä. Myös nimitykset arkeologinen inventointi ja kulttuuriperintökartoitus viittaavat samaan asiaan. Selvitykset tehdään lähes kaikkien tuulivoimahankkeiden yhteydessä, ellei sitten aluetta ole jo aiemman rakentamisen vuoksi läpikotaisin tutkittu.

Kulttuuriperintöselvityksessä tutkitaan aluetta olemassa olevien kartta-aineistojen ja erilaisten kirjallisten lähteiden avulla. Aluetta tutkittaessa huomioidaan esimerkiksi entisaikojen elinkeinoissa käytetyt alueet, kirkkomaat ja asutusalueet. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla, missä tuulivoimaa on paljon, on huomioitu tuulivoimahankkeiden yhteydessä tervanpolttoalueita ja tervahautoja.

Alueelta tehtävä laserkeilausaineisto voi paljastaa mielenkiintoisia asioita maan pinnan alta, joskin tyypillisesti merkkejä merkittävästä kulttuuriperinnöstä etsitään maan pinnalta. Kartoitusten yhteydessä tehdään aina myös maastotutkimuksia. Nykyinen kasvillisuus paljastaa asiantuntijan silmissä helposti esimerkiksi aiemman kaskenpolton tai asutuksen.

Museoviraston sivuilta löytyy kattavasti tietoa merkittävistä muinaismuistoista. Tyypillisesti nämä alueet huomioidaan ja vältetään jo hankekehityksen varhaisessa vaiheessa. Siksi tuulivoimahanke harvoin estyy merkittävän muinaismuiston vuoksi, joskin rajauksia ja voimaloiden sijainteja muinaismuistot saattavat siirtää. Myös teiden ja sähkölinjauksien paikkoja voidaan joutua sovittelemaan niin, että historiallisesti suojeltavat kohteet jäävät omaan rauhaansa. Varsinaisia arkeologisia kaivauksia myös tehdään harvoin, koska merkittävät alueet kierretään jo varhaisessa vaiheessa kartta-aineistojen tietojen perusteella.

Mainoskuva