Eduskuntavaaleista ilmastovaalit? - kysymyksiä Kristillisdemokraateille

Suomen 38. eduskuntavaalit järjestetään huhtikuun puolessa välissä. Suomen Tuulivoimayhdistys kysyi puolueiden näkemyksiä Suomen energiapolitiikasta, ilmastonmuutoksesta sekä tuulivoimasta. Kristillisdemokraattien osalta kysymyksiin vastasi puolueen puheenjohtaja Sari Essayah.

Tuulivoima ja yhteiskunta - Julkaistu: 19.2.2019

Mikä on tärkeintä Suomen energiapolitiikassa tulevilla vuosikymmenillä?

Energiaomavaraisuuden ja -varmuuden, kotimaisuuden ja päästöttömyyden lisääminen energiantuotannossa.

Mitä konkreettista puolueesi aikoo vaalikaudella tehdä ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi alle 2 asteeseen?

Keskeisintä on vähentää fossiilisen energian käyttöä, ja lisätä hiilinieluja. Haluamme edistää hiiliviljelyä ja hiilen sidontaa maaperään, kestävää metsätaloutta, rakentamisessa edistää puunkäyttöä, liikenteessä suosia vähäpäästöisiä tai päästöttömiä ajoneuvoja auto-, ajoneuvo- ja käyttövoimaveroa alentamalla ja poistamalla, samoin biokaasun liikenne- ja energiakäyttöä tulee edistää, ilma- ja maalämpöpumppujen arvonlisävero tulee laskea 14 %:iin ja rakennusten energia-avustukset palauttaa. KD esittää myös tutkimus- ja tuotekehitysmäärärahojen kasvattamista ja panostamista energia-alan innovaatioihin ja energiatehokkuuden parantamiseen sekä akkuteknologiaan ja älyverkkoihin.

Millaisena näet tuulivoiman roolin Suomen energiajärjestelmässä?

Sen rooli kasvaa tekniikan kehittyessä ja parantuessa koko ajan.

Mainoskuva